INDUSTRIELL SYMBIOS

På Industry Park of Sweden tror vi att samverkan är framtiden. Samverkan är en central del i industriparkskonceptet och ligger till grund för vårt attraktiva helhetserbjudande. Genom att skapa synergier mellan företag minskar vi både kostnader och påverkan på miljö och klimat.

För att uppnå samverkan arbetar vi efter konceptet med industriell symbios, att företag är verksamma i symbios med andra företag. Industriell symbios är ett område som ägnas allt mer uppmärksamhet där till exempel den Europeiska Unionen anser att industriell symbios är ett verktyg för att realisera en cirkulär ekonomi, en kretsloppsekonomi. Med detta syfte har European Industrial Symbiosis Association (EUR-ISA) bildats, där målet är att samordna och understödja nationella initiativ kring industriell symbios i medlemsländerna.

På Industry Park of Sweden finns det redan idag många exempel på goda resultat som erhållits genom samverkan och industriell symbios:

  • Alla företag på området är med och delar på fasta kostnader för infrastruktur, till exempel vägnätet eller distributionssystem för energibärare, vilket sänker kostnaderna för varje enskilt företag.
  • Produkter och biprodukter från produktionsanläggningarna är råvaror till olika enheter på området, vilket minimerar transporter. I vissa fall är produktionsanläggningarna direkt ihopkopplade med till exempel rörsystem.
  • Energi återvinns och återdistribueras till företagen på området. Stora mängder återvunnen värme levereras också till Helsingborgs fjärrvärmenät.

Grunden till vår samverkan på Industry Park of Sweden är återvunnen värme och vårt energisystem.

Skip to toolbar