E-prize 2014 & GoEco

e-prizeDet kanske tydligaste beviset på att vårt arbete med samverkan och industriell symbios gör verklig skillnad fick vi den 8e oktober 2014. Då utsåg EON och Veckans Affärer Kemira Kemi till vinnare av det prestigefyllda E-prize, priset för Sveriges energismartaste storföretag. Motiveringen löd:

“Tillsammans är ledordet. Med en bred samverkan mellan verksamheterna och alla led i produktionen utnyttjar man varandras behov och överskott. Nytänkande och systematiskt arbete med effektivare energianvändning in i minsta detalj.”

Vi är mycket stolta över denna bekräftelse på att vårt långsiktiga arbete med innovativa energisystem och samverkan mellan företag är rätt väg att gå. Du kan läsa mer om utmärkelsen här.

Ett annat exempel på ett framgångsrikt arbete är vår medverkan i det av EU och Energimyndigheten finansierade projektet GoEco. Projektet syftar till att industriparker runt om i Europa ska dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring effektiv energianvändning. Industry Park of Sweden deltar, tillsammans med Energikontoret Skåne, som en av sju industriparker.

GoEco är en möjlighet till samverkan mellan företag på en europeisk nivå och vi hoppas genom vårt deltagande kunna skapa ett ännu effektivare energisystem, både hos oss som vid de andra industriparkerna. Vi vill genom projektet dela med oss av hur vi gjort eneför att bli Sveriges energismartaste storföretag, men samtidigt också lära oss mer om hur andra industriparker runt om i Europa arbetar.

Skip to toolbar