SAMVÄRME HELSINGBORG

SamvärmeSedan 1974 levererar Kemira återvunnen värme till Helsingborgs fjärrvärmenät. Det som till en början var ett sätt att säkra stadens energiförsörjning och minska kostnader på grund av en oljekris är idag Sveriges äldsta samarbete om värmeleveranser mellan energibolag och industriföretag. “Samvärme Helsingborg”, som det idag kallas, är en framgångssaga. Kemira kan öka sin konkurrenskraft genom att sälja restvärme och Öresundskraft får tillgång till kostnadseffektiv värme till fjärrvärmenätet, som minskar behovet av andra bränslen. Även Helsingborgarna är vinnare eftersom detta bidragit till att fjärrvärmepriserna i Helsingborg legat under det svenska snittet ända sedan mätningarna startades 1996.

Men det finns ytterligare en positiv, och viktig, effekt. Sedan starten har samarbetet inneburit koldioxidbesparingar på över 1,6 miljoner ton. Detta motsvarar ungefär 42 000 flygstolar på sträckan Stockholm – New York. Varje år. Sedan 1974.

Idag innebär Samvärme Helsingborg mer än bara leveranser av värme. Kemira och Öresundskraft använder denna gemensamma plattform för att marknadsföra industriell symbios och, ur ett större perspektiv, hela Helsingborgsregionen. Vi tror att Samvärme Helsingborg kan fungera som ett startskott till något större, ett nätverk där fler aktörer i Helsingborgsregionen är delaktiga och som innebär lägre kostnader och lägre miljöpåverkan för alla inblandade.

Du kan läsa mer om Samvärme Helsingborg här. Samarbetet är också en viktig anledning till att Kemira Kemi år 2014 utsågs till Sveriges energismartaste storföretag.

 

 

 

 

Skip to toolbar